Видавнича діяльність


У виданні пропонується 30 варіантів контрольних робіт. Зміст завдань будується на автентичних зразках мовлення й відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування.


У методичних рекомендаціях розкрито сутність технології веб-квесту, завдяки якій вдається реалізувати комунікативний, диференційований та особистісно орієнтований підходи до навчання.
Видання складається з двох частин. У першій частині розглядається сутність і структура технології веб-квесту, а у другій – подано розробку уроку з професійним спрямуванням і презентації учнів до завдань веб-квесту.
Комплекс містить плани уроків, опорні конспекти, тестові завдання, карти самоконтролю, словник, презентації до уроків.Зошит призначений для уроків виробничого навчання та виконання домашніх завдань, містить завдання до 13 уроків. 
Матеріал систематизовано за рубриками «Пригадайте», «Словник», «Короткі відомості», «Це цікаво».

Посібник містить ключові слова і основні поняття з обліку розрахункових операцій, а також завдання та задачі для самостійної роботи. Для перевірки знань і закріплення теоретичного матеріалу у посібникові наведені тестові завдання, кросворди і контрольні запитання.
Видання складається з двох розробок уроків, контрольної роботи, тестових завдань, самостійної роботи, задач з професійним спрямуванням. 
 Збірник містить короткі теоретичні відомості, запитання та задачі до 13 розділу «Властивості газів, рідин і твердих тіл».До кожної теми розділу підібрано розрахункові та якісні задачі.
У посібникові подано рекомендації щодо організації самостійної роботи, 5 конспектів уроків з біології.
У збірникові  методичних розробок уроків виробничого навчання висвітлено  тему «Приготування тіста та виробів з нього», розкривається  суть і зміст технологічної послідовності приготування виробів з тіста. Наведені технологічні та інструкційні карти, які доповнені ілюстративним матеріалом, загальні вимоги безпеки праці та санітарії.
У посібникові описано методику формування технічної творчості учнів під час вивчення хімії, основні матеріали для виготовлення приладів, особливості виготовлення різних саморобних приладів для проведення хімічних експериментів і їх використання.
Видання містить рекомендації щодо формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ на уроках історії.
У навчально-наочному посібникові викладена послідовність виготовлення виробів костюмно-пальтового асортименту різноманітних фасонів, детальна послідовність обробки вузлів верхнього одягу, графічне зображення вузлів, фото-зображення вузлів та прийомів виконання операцій. Також описана історія виникнення жакета та сучасний напрям моди.
Щоденник містить програму виробничої практики, інструкцію з охорони праці та завдання для виконання.

У виданні виділено основні етапи роботи над письмовою екзаменаційною роботою, над літературними джерелами, описано процедуру захисту та оцінювання випускної кваліфікаційної роботи, наведена орієнтована тематика письмових екзаменаційних робіт.
Видання складається з розділів: «Найпростіші рівняння», «Відбір коренів», «Використання тригонометричних формул для розв’язання рівнянь», «Комбіновані рівняння». Довідник–практикум містить рекомендації до розв’язування рівнянь, завдання зі зразками розв’язків та для самостійного опрацювання.
Збірник складається з контрольних робіт, структурованих за темами, диференційованих за рівнями навчальних досягнень. Кожну контрольну роботу подано у двох варіантах однакової складності.
Контрольні роботи складаються з 9 завдань: 1-6 – тестові початкового та середнього рівнів, 7-8 – достатнього рівня, 9 – високого рівня.
Навчальний елемент містить матеріал з побудови натюрморту, композиційного розміщення групи предметів на аркуші паперу, пропорційних відношень, основних елементів освітлення і закономірностей його розподілу, передачі фактури предметів за допомогою фарб; пропонується методика постановки й написання натюрморту олійними й акварельними фарбами; висвітлено творчий процес художника під час створення сюжетно-тематичних етюдів і картин, його етапність, послідовність і логічність.
У посібникові визначені оптимальні шляхи аналізу епічного твору, основні методи й прийоми їх вивчення, подані розробки уроків за творами М.Булгакова «Майстер і Маргарита», П.Зюскінда «Запахи», А. Камю «Чума». Усього 10 уроків.
Посібник містить теоретичний матеріал, систематизований за такими розділами: «Етапи зорового аналізу», «Інструменти», «Основні прийоми стрижки», «Технологічний процес стрижки», «Основні операції стрижки», «Філірування», «Градуювання», «Окантування», «Етапи вибору зачіски».
Видання складається з п’яти розробок уроків до тем: «Гетьманат Павла Скоропадського», «Західноукраїнські землі в 1921-1938 рр.», «СРСР і Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) 
Видання містить інформацію про особливості використання історико-краєзнавчого матеріалу при викладанні вітчизняної історії, чотирирівневі завдання для тематичних атестацій, кросворди, головоломки.
Збірник містить 7 інструкцій до занять з виробничого навчання з професії «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»
Збірник містить короткий опис підготовки сировини до виробництва, схему приготування тіста опарним і безопарним способами, інструкційно-технологічні карти пшеничних сортів хліба, булочних і здобних виробів.
Посібник містить теоретичний матеріал, контрольні питання до тем, словник образотворчих термінів.
Збірник складається з 7 лабораторно-практичних робіт, критерії оцінювання, порядок проведення й інструкцію з охорони праці.
Збірник складається з 10 лабораторно-практичних робіт, містить критерії оцінювання їх, органолептичний аналіз продукції.

Немає коментарів:

Дописати коментар